Gumamit ng Stoller CaB para sa masaganang ani at kalidad na bunga ng inyong pananim na Papaya.

Mas madami at mas malalaking bunga ng papaya gamit ang STOLLER CaB!

Ang paggamit ng Stoller CaB ay nakatutulong para:

 • Mabawasan ang “flower and fruit abortion”
 • Magkapantay-pantay ang paglaki ng mga bunga
 • Kuminis ang balat at maiwasan ang maagang pagkabulok ng mga bunga
 • Maiwasan ang iba pang physiological disorders na dulot ng micronutrient deficiency.

Growing a Papaya Plantation farm

Ang Stoller CaB ay may Guaranteed Analysis na:

  • 6.0% Calcium
  • 2.0% Boron

Pinabibilis nito ang paglaki at pinatitibay ang cell wall at root system ng mga halaman

Ang Stoller CaB ay ginagamit upang maiwasan ang bukol o “fruit bumps” at lapnos o “blossom end rot”.

Paraan ng Paggamit:

  • 160mL-250mL/16L ng tubig o 2-3L/200L ng tubig
  • Gamitin kapag namumulaklak na o sa mga lumalaki nang mga bunga
  • I-spray kada 14 na araw

Ang Stoller CaB ay nagbabawas ng mga physiological disorders at tumulong sa pagpapanatili ng bulaklak at prutas, pamumukadkad at tamang sukat nito. Ang lahat ng mga pananim na prutas at gulay ay nangangailangan ng CaB. Ang CaB ay mas epektibo kaysa sa calcium lamang.

Ang Stoller CaB ay kumpleto na magagamit at ina-absorb ng ibabaw ng dahon o root system at maaaring mailapat sa mga umiiral na mga programa ng pagi-spray.

Pin It on Pinterest

Share This